Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Jestem certyfikowanym trenerem Treningu Umiejętności Społecznych TUS SST.

TUS  to cykl zajęć  odbywający się raz lub 2 razy w tygodniu. Zajęcia mogą odbywać się indywidualnie, w parach lub w grupie maksymalnie do 6-8 osób. Może zdarzyć się tak, że uczestnik przychodzi 3-4 razy na zajęcia indywidualnie, a potem jest włączany do zajęć z grupą. Grupa jest grupą zamkniętą. Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzam  wywiad z uczestnikiem i jego bliskimi.

Zajęcia skierowane są do dzieci z diagnozą ZA, wysoko funkcjonujących ze spektrum autyzmu, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających problemu z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z rówieśnikami i dorosłymi oraz przestrzeganiem norm społecznych i adaptacją do nowych sytuacji.

Naszym zadaniem jest poprawa funkcjonowania dziecka w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Celem zajęć jest:

  • trening umiejętności społecznych
  • trening umiejętności komunikacyjnych
  • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
  • umiejętność współpracy w grupie
  • metody radzenia sobie z emocjami
  • praca nad przestrzeganiem zasad
  • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
  • odreagowanie napięć emocjonalnych
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Czasu trwania treningu nie można określić z góry, zależy to od uczestnika i obszarów nad jakimi pracujemy.

Spotkania prowadzone są w grupach wiekowych 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat i 13-15 lat i innych  w razie potrzeby.

Cena 1 treningu: 70zł (45 minut)- indywidualnie
70zł (60 minut)- grupowo
Cena pierwszego spotkania, wywiadu z rodzicem 100zł

 ZAPISY NA ZAJĘCIA – TELEFONICZNIE  503147281