Poczucie własnej wartości u dziecka.

Polecam ksiażkę Agnieszki Stein  „Dziecko z bliska idzie w świat”.

Autorka porusza wiele tematów ważnych dla profesjonalistów i rodziców.

Między innymi  często poruszany temat  poczucia własnej wartości u dzieci.

„Do czego potrzebne jest poczucie własnej wartości?

Termin ”poczucie własnej wartości” przechodzi obecnie pewien kryzys. Większość dorosłych żałuje, że mają za niskie poczucie własnej wartości i większość rodziców chciałaby, aby poczucie  wartości ich dzieci było możliwie wysokie. Jednak coraz więcej słychać o tym, że dzieci zbyt pewne siebie, czują się jak małe książęta, są egocentryczne, skoncentrowane na sobie i na potwierdzaniu własnej wyjątkowości. Wiele osób obawia się, że budowanie poczucia własnej wartości u dziecka może doprowadzić do tego, że dziecko będzie się wywyższało nad innymi. I rzeczywiście dzieci z bardzo wysoką samooceną często żyją w lęku, że ktoś strąci je z tego  piedestału.(…)

Rodzice często dochodzą do wniosku, że ich dzieci mają zbyt niskie poczucie własnej wartości. Dziecko poddaje się,  coś mu nie wychodzi. Złości się kiedy przegrywa. Narzeka, że jest do niczego albo, że nikt go nie lubi. Często dzieje się tak, mimo tego, że jest chwalone, doceniane, itp., co wydaje się być stereotypowo najlepszymi sposobami podnoszenia poczucia własnej wartości. I pojawia się pytanie jak do tego doszło, co zrobić, żeby mu pomóc. Jakich metod użyć?(…).

Autorka porządkuje czym jest poczucie własnej wartości i i samoocena

Poczucie własnej wartości Samoocena
Jest akceptacją Jest oceną
Nie porównuje człowieka do innych

 

Opiera się na porównaniu z innymi
Mówi o wartości każdej istoty ludzkiej Mówi o zaletach i mocnych stronach konkretnej osoby,  w porównaniu z innymi

 

Można mieć bardzo wysoką samoocenę i niewiele poczucia własnej wartości. Można też mieć średnią samoocenę i czuć się wartościową osobą.”

Co rodzić może zrobić, żeby wzmacniać poczcie własnej  wartości u dziecka wg. autorki ( z przyczyn oczywistych wymieniam tylko hasłowo):

Szanowanie innych ludzi

Respektowanie granic dziecka, zaczynając od jego ciała

Szanowanie emocji dziecka

Dawanie dziecku prawa do własnych opinii i upodobań

Niewartościująca uwaga

Dostrzeganie intencji i potrzeb dziecka

Dawanie dziecku szansy na wzbogacanie życia innych

A co utrudnia budowanie poczucia własnej wartości?

Koncentracja na ocenie

Koncentracja na zachowaniu

Porównywanie dziecka

Stawianie wymagań nieadekwatnych do możliwości dziecka

 

Ten temat i wiele innych ważnych zagadnień w książce wyd. mamania