Oferta dla szkół

DLA RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Propozycja doskonalenia/warsztatów dla rad pedagogicznych w ramach podnoszenia kompetencji zawodowych z zakresu Pozytywnej Dyscypliny.

W celu omówienia szczegółów proszę o kontakt tel. 503147281

DLA UCZNIÓW

(Zajęcia mogą być prowadzone m.in. w ramach profilaktyki zachowań agresywnych, uzależnień itd., szczegółową tematykę oraz dobór zagadnień można ustalić telefonicznie)

Podane tematy zajęć  mogą być prowadzone w bloku 2-godzinnym jednorazowo (2x45minut) lub 4-godzinnym (2x90minut) w zależności od potrzeb szkoły.

Tematyka:

 • Jak Cię widzą tak Cię piszą. Znaczenie wyglądu we współczesnym świecie (problem anoreksji i bulimii).
 • ABC depresji.
 • Rozpoznawanie i wyrażanie emocji.
 • Moje życie, moja wartość.
 • Kiedy życie boli, szukanie pomocy.
 • Komunikacja w grupie.
 • Inny czyli kto? Tolerancja w naszych oczach.
 • Co to znaczy być człowiekiem tolerancyjnym? Uprzedzenia, dyskryminacja, nietolerancja… a otwartość empatia, wrażliwość.
 • Niepełnosprawni wśród nas. Zrozumieć inność.
 • Każdy inny – wszyscy równi. Moja szkoła wolna od dyskryminacji.
 • Nastolatek – czuje, mówi, słyszy, myśli – czyli kim jesteśmy?
 • Zagrożenia w sieci.
 • Portale społecznościowe w naszym życiu – plusy i minusy.
 • Zdrowy styl życia.
 • Profilaktyka problemowa uzależnień. Mechanizmy i skutki uzależnień.
 • Profilaktyka problemowa uzależnień. Nikotynizm (papierosy i e-papierosy).
 • Profilaktyka problemowa uzależnień. Narkomania.
 • Profilaktyka problemowa uzależnień. Alkoholizm.
 • Profilaktyka problemowa uzależnień. Dopalacze.
 • Profilaktyka problemowa uzależnień. Media, w tym Internet, gry.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Techniki radzenia sobie ze złością swoją i innych oraz agresją.
 • Jak powiedzieć NIE w sytuacjach, kiedy chcemy odmówić.
 • Co to znaczy być asertywnym?
 • Techniki i możliwości efektywnego uczenia się.
 • I inne…