Oferta dla rodziców

  • Konsultacje wychowawcze, porady – 100zł
  • Indywidualna praca z dzieckiem z różnymi problemami w funkcjonowaniu, niską samooceną, motywacją itd.
  • Warsztaty dla rodziców:

Pozytywna Dyscyplina w życiu rodziny

Warsztaty dla rodziców.

Jednorazowo- wprowadzające lub cykle.

ZAPISY NA ZAJĘCIA – TELEFONICZNIE 503147281 

Moje dziecko ma ADHD – trening dla rodziców

Na spotkaniach rodzice uczą się pracować z dzieckiem, aby jak najlepiej funkcjonowało w środowisku rówieśniczym i domowym.

ZAPISY NA ZAJĘCIA – TELEFONICZNIE 503147281