O nieśmiałości u dzieci

Dzieci  nieśmiałe zauważymy w każdej klasie i grupie przedszkolnej. Dla nich funkcjonowanie w zespole jest dużym problemem.

Nieśmiałość często jest przez dorosłych lekceważona. Dzieci te nie sprawiają kłopotów, są łatwiejsze w wychowaniu, często uległe, spokojne, nie przejmujące inicjatywy. Izolują się. Nie zapytają, gdy czegoś nie rozumieją. Są małomówne, mają problem z zabraniem głosu na forum grupy. Rzadko proszą o pomoc. Trudno im odmówić, gdy nie chcą czegoś zrobić, np. w przypadku presji rówieśników.

Nieśmiałość ma wiele skutków, które nie wpływają dobrze na rozwój dziecka. Zakłóca kontakty z innymi, przeszkadza w koncentracji, myśleniu, deformuje obraz świata i siebie, i wiele innych. Często zaniżona samoocena i niska samoakceptacja jest wynikiem nieśmiałości.

Zwykłe aktywności dla nieśmiałego dziecka są nie lada problemem, z czego często dorośli nie zdają sobie sprawy.

Pomocą w funkcjonowaniu i nabyciu pewnych umiejętności społecznych mogą być Treningi umiejętności społecznych TUS.

Co możemy ćwiczyć, nad czym pracować? Np. rozróżnianie emocji i radzenie sobie z nimi, zawieranie znajomości, uważne słuchanie, zadawanie pytań, proszenie o pomoc, poproszenie o udział w zabawie, radzenie sobie z odmową, krytyką, komplementami, reagowanie na obrażanie, przezywanie i inne w zależności od potrzeb.

 

Zapraszamy na treningi do naszego gabinetu.

Tel. 503147281