Inne

 

Indywidualna praca z dziećmi/młodzieżą nad różnymi problemami związanymi z funkcjonowaniem w szkole, w domu, grupie rówieśniczej (dzieci nieśmiałe, wycofane, unikające rówieśników, sprawiające problemy wychowawcze w domu, szkole itp.)- czas trwania,częstotliwość ustalana indywidualnie.

Cena 70 zł za 45 minut

Trening koncentracji uwagi i uważności

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju problemami w koncentracji uwagi, pochopnych w działaniu, nadruchliwych. Prowadzony indywidualnie lub w grupie.

Termin i czas trwania umawiane indywidualnie.

Cena 70 zł za 45 minut indywidualnie. Cena za zajęcia w grupie zależy od liczby uczestników.

Praca z dzieckiem z ADHD 

Termin i czas trwania umawiane indywidualnie.

Cena 70 zł za 45 minut.

ZAPISY NA ZAJĘCIA – TELEFONICZNIE  503147281