Jestem pedagogiem. Od wielu lat pomagam dzieciom i ich rodzinom w radzeniu sobie z różnymi problemami. Udzielam indywidualnych konsultacji w razie wystąpienia trudności wychowawczych. Pomagam rodzicom w rozpoznawaniu wyzwań rozwojowych i podpowiadam, jak wspierać dzieci i młodzież.

Prowadzę spotkania, warsztaty dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

Z dziećmi i młodzieżą z różnymi problemami pracuję indywidualnie i grupowo.

Na spotkaniach tworzę klimat zaufania i bezpieczeństwa, wiem jak ważne jest to do pracy z dzieckiem i rodziną.

 

Doświadczenie zawodowe:

Na początku drogi zawodowej pracowałam, choć krótko, w przedszkolu.

Od ponad 20 lat pracuję jako pedagog szkolny. Prowadziłam z uczniami zajęcia wychowania do życia w rodzinie, terapii pedagogicznej oraz liczne spotkania o charakterze terapeutycznym.

Realizowałam zajęcia na szkoleniach i kursach dla nauczycieli. Przeprowadziłam wiele warsztatów i spotkań z rodzicami podnoszących ich kompetencje wychowawcze.

Wykształcenie:

Studia magisterskie:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia podyplomowe:
1. Wychowanie rodzinne i seksualne – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
2. Terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania – Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie, Wydział Pedagogiczny (Certyfikat terapeuty nr 35/TP/2008)

Kursy i szkolenia (kilka wybranych):

 • Kompleksowy model pracy z dziećmi z ADHD i zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi – Centrum CBT w Warszawie
 • Szkoła dla rodziców, czyli jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Program socjoterapeutyczny Trening Zastępowania Agresji – Centrum Profilaktyki Karan
 • Szkolenie certyfikacyjne Trener umiejętności społecznych TUS
 • Zapobieganie przemocy w szkole, jak rozpoznawać, jak rozmawiać, jak pomagać
 • „Ocalić dzieciństwo” – szkolenie interdyscyplinarne przygotowujące do realizacji programów ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym
 • Podstawy profilaktyki uzależnień
 • Trening pewności siebie
 • Uczeń z diagnozą ADHD, zespołem Aspergera w szkole – wyzwanie czy kłopoty. Rola edukacji włączającej
 • Jak radzić sobie z agresją w szkole
 • Szkolenie dla realizatorów programu „Spotkania z Leonem”
 • Terapia tańcem i ruchem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Terapia ręki I stopień.Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR.Certyfikat nr 6/3/17
 • Praktyk metody Dam radę! oraz Jestem z Ciebie dumny! (zaświadczenie nr 980/2018 Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
 • Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny w klasie (Certified Positive Discipline Educator in the classroom) i wczesnego dzieciństwa
 • Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców
 • I stopień TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach)